Malin Lilton

VD på Dockyard hotel AB samt VD för Vintage by Meriti. Tidigare vd på Ballingslöv Göteborg City och VD på Hotel Lilton.

Erfarenhet av styrelsearbete inom såväl kommunala bolag, privata bolag som ideella föreningar. Inriktning på ett transformativt och coachande ledarskap.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.