Eva Eiderström

Jag har lång erfarenhet av samhällsförändringsarbete, särskilt inom konsumtions-, och miljöfrågor, inom Sverige och EU, samt globalt. Jag har byggt upp Bra Miljöval, och har haft ansvar för konsumtionskampanjarbete. Har suttit i ledningsgrupp i 20+ år, som styrelseledamot under lika lång tid, expert i statliga utredningar, och många olika forskningsrelaterade sammanhang. Inom miljörörelsen var min avdelnings roll att förändra beteenden, attityder och utbudet på marknaden. Jag är ekonom och generalist avseende hållbarhet.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.