Josefin Meyer

Jag är en ambitiös och social karaktär som präglas av nyfikenhet till människor och branscher.

Jag strävar efter att förstå vilka drivkrafter som skapar efterfrågan och hur man som företag kan göra genuin skillnad för människor och samhällen. Genom min erfarenhet av strategisk marknadsföring och kommunikation har jag lärt mig vikten av att ständigt vara relevant för sin målgrupp och bidra med ett mervärde. Med en prestigelös inställning har jag som mål att bygga relationer på lång sikt och bidra med ett lyhört perspektiv för att kunna utveckla mig själv och andra.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD
Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

ANSÖK TILL STYRELSELISTAN

Vi är med och stödjer Styrelselistan.