Eva Carlheim-Muller Sahlin

Många års erfarenhet av styrelse- och ledningsarbete i konsultbolag. Många års erfarenhet i ledande roller som HR-chef, COO, CEO har jag arbetat med strukturella förändringsarbeten, omorganisationer, affärsutveckling och alla sorters frågor inom HR.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.