Johanna Lindén

Affärsinriktad och teknikorienterad ledare och styrelseaktör.

Erfarenhet av stora och små bolag inom industrisektorn, främst inom energiproduktion och tillverkning.

Drivs av samarbeten, synergier och samhällsnytta.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.