Maria Kjellsson

Certifierad styrelseledamot som har en lång och gedigen yrkeskarriär inom besöksnäringen, med fokus på försäljning, marknadsföring och ledande befattningar på olika nivåer. Är van vid att samverka mellan offentlig sektor och näringsliv på alla nivåer.

Jag drivs av att göra lönsamma affärer, är i alla bemärkelser kund-, kvalitets- och resultatorienterad och van att tänka kring hur kundnytta och mervärde kan skapas på bästa sätt. Turism/besöksnäring återfinns som bekant inom tjänstesektorn och det är tjänstesektorns affärslogik, som är min huvudsakliga kunskaps- och erfarenhetsbank.

Som utpräglad ”doer” vet jag ändå att de snabba besluten alltid måste vägledas av en strategisk plattform som är företagets grundstomme och ramverk. Den bör vara ett levande dokument och kommunicerad till alla involverade i företagets verksamhet. I mitt perspektiv måste denna plattform innehåller vision, mission och värdegrund, och det är summan av dessa som styr organisationen.

Som småföretagare ser jag fram emot att bredda perspektivet, lära mer, lära nytt och kunna bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.