Gunilla Rittgård

Visionär och strateg. Genomfört flera förändringsresor både finansiellt och kulturellt. Marknadsfokuserad, analytisk och kommunikativ.

Styrelseuppdrag sedan 1987 inom hotell och måltidsbranschen, facility management, utbildning, försäkring, produktion och retail. Vd uppdrag sedan 1995 inom främst service, medtech och logistiknäring.

Erfarenhet från: Strategiomläggningar. Förändringsledarskap. Turn arounds. Varumärkesstrategier B2B, B2C. Digitalisering. Förhandlingar. Verksamhetsutveckling Familje-, börs-, ömsesidiga bolag, offentlig verksamhet, PE.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.