Carola Kylin

30 års erfarenhet av ledande positioner inom industrin. 

Affärsutveckling och marknadsföring är nyckelkompetenser. Mycket erfarenhet inom strategi och ledarskap.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.