Christine Bjärkby

Christine har en bred erfarenhet från affärsutveckling över hela världen från stora offentliga globala företag, som Electrolux, Saab till små nystartade företag och företrädare för lokala myndigheter och utrikesfrågor.

Christine är idag styrelseledamot och ordförande i flera startups, scaleups samt ett par stiftelser och bidrar främst genom att skapa styrelsearbetet och arbeta med att skapa bra strategier för tillväxt och finansiering. Christine är också styrelseledamot i EBAN (The Association of European business angels network), som representant för Sverige.

Christine har tidigare arbetat med att attrahera etableringar och investeringar för Invest Sweden, Entrepreneurship Network (Enterprise Network for Startup ICT), i styrelsen för Automotive Sweden och Connect Sverige. Christine har kontinuerligt samarbete med innovationssystem som akademi, Scienceparks, lokala myndigheter, där alla arbetar för samma mål, dvs tillväxt.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.