Anna-Lotta Lind

Genom min expertis och min personlighet tror jag att framgång kan skapas i styrelsearbetet. Jag är en affärsinriktad och erfaren HR Chef som brinner för att skapa mervärde, lönsamhet och ett hållbart arbetsliv. Jag har ett stort intresse för verksamhetsutveckling samt vad som sker i omvärlden och i vårt samhälle.

Arbetslivet genomgår stora förändringar och takten är högre än någonsin. AI och nya teknologier förväntas förändra arbetslivet, bristen på kompetens i flera branscher utgör en betydande utmaning. Ökad efterfrågan från medarbetare att få arbeta på distans, och kravet på förkortad veckoarbetstid blir alltmer påtagligt. Förändringstakten sätter också ledarskapet i fokus, en modern ledare måste vara öppen för innovation och kunna navigera genom ständiga förändringar och utmaningar. Diskussioner om dessa ämnen blir avgörande i styrelserummet när organisationer strävar efter att anpassa sig till nya förhållanden och behålla sin konkurrenskraft.

Min erfarenhet sträcker sig över en rad olika branscher, företagsstorlekar och ledningsgrupper, vilket har gett mig en djup förståelse för de utmaningar och möjligheter som organisationer står inför idag. Med min breda erfarenhet kommer jag att kunna vara en betydelsefull kraft i styrelsen när beslut behöver fattas kring organisation och ledarskap.

Jag har arbetat operativt och strategiskt och har djup kunskap om organisationer och människor. Varit en aktiv medlem i ledningsgrupper med stort intresse för uppföljning av resultat och nyckeltal. Hanterat förändring och omställning, utvecklat och implementerat strukturer och processer. Drivit initiativ inom kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke, vilket inkluderar kartläggning och genomförande av åtgärder. Jag har även bidragit till att stärka företagskulturer, ledarskap och medarbetarskap samt förbättrat fackliga relationer. Engagerat mig i arbetsmiljöfrågor samt alltid varit efterfrågad av chefer och ledare för rådgivning och stöd.

Omgivningen uppfattar mig som drivande, engagerad, strukturerad och kommunikativ. Jag värdesätter integritet, professionellt agerande och öppna och intressanta samtal.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.