Åsa Carlberg

Jag är en trygg, modig och stimulerande ledare med fokus på möjligheter och affärsmannaskap. Jag bidrar med värde genom min talang och erfarenheter att skapa strukturer och strategier, för att en organisation eller företag skall kunna ta vara på sina möjligheter. Att jobba med mig ger energi och många kreativa tankar. Jag är en offensiv, prestigelös, möjliggörare. Jag skapar en brygga mellan organisationens kapacitet och möjligheter och bolagets affärsmodeller och strategi.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.