Cecilia Dannborg Wilson

Jag har lång ledarerfarenhet både som VD och styrelseordförande. Jag har arbetat som ledamot under flera år. Jag arbetar idag som konsult i mitt eget aktiebolag. 

Jag är en öppen, positiv och entusiastisk person som drivs av utmaningar och av att se affärer utvecklas och växa. Områden där jag trivs mest är inom företagsutveckling, bolagsstyrning, strategi, försäljning, marknadsföring och information. Jag trivs i förändring och är väldigt engagerad i det jag gör. Står för värdebaserat ledarskap och tycker om att engagera andra. På fritiden är jag aktiv ledare i Scouterna.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.