Ulrika Ydse

Orädd och nyfiken civilingenjör som vill få organisationer och medarbetare att utvecklas på ett sunt sätt där hållbarhet är en viktig faktor samtidigt som det finns ett stort affärsfokus.

Ser medarbetare som en av de viktigaste resurserna i företagen och tycker därför om ett aktivt arbete med Employeer branding. Erfarenhet av affärsutveckling inom life science samt konsult/rekryteringsbranschen.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.