Susanne Holmström

Driven av resultat, stort engagemang för kund och en passionerad ledare.

Erfarenhet av olika industrier, exempelvis telekom, försäkring och retail. Digitalt fokus. Har haft roller som CEO, COO, Sales Director, and Director Customer Operation inom både B2C och B2B.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.