Annika Aarthun

Jag är en affärsutvecklare med hållbarhets profil. Att utveckla affärer handlar också om att utveckla människor. Jag bygger lag, är positiv och framåtlutad. Bred erfarenhet inom VVS och energi.

Har erfarenhet av konsultverksamhet inom installations/byggbranschen sedan början av 90-talet. Har arbetat med utveckling av konsultverksamhet inom hållbarhet och energieffektivisering. Har även arbetat med implementeringen av "Great Place to Work" som ledde till en 20de plats på Sverigelistan.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.