Cecilia Magnusson

Har erfarenhet från såväl privat som offentlig verksamhet. Nyfiken, lösningsfokuserad och påläst är mina främsta styrkor. Brinner för västsvensk tillväxt.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.