Ingalill Östman

Civilingenjör med brett nätverk från ledande befattningar i globala industriföretag. Spetskompetens inom kommunikation och marknadsföring, medierelationer samt hållbarhet.

Har dessutom varit med och satt företag på börsen (IPO-processer). Är en erfaren strateg och förändringsledare med lång styrelseerfarenhet från såväl noterade som onoterade företag. Tar gärna rollen som den som, förutom kommunikation, sätter kund och omvärld, samt strategi och hållbarhet på agendan.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.