Inger Frykberg

Jag är en erfaren ledare som under hela min karriär ansvarat för att driva och utveckla tillverkning samt administrativa processer. Jag har erfarenhet från flera branscher och jag kombinerar en teknisk förståelse med kunskap inom ekonomi och controlling. Detta tillsammans med min analytiska förmåga har gjort att jag har stor förståelse för alla verksamhetens processer.

Jag har lätt för att sätta mig in i olika perspektiv och har möjlighet att förstå hur företagets strategier kan påverka olika delar av verksamheten. Som person är jag dedikerad till att skapa hållbarhet. Det är min erfarenhet att man med lösningar som tar hänsyn till såväl ekonomi, människa och miljö, som man skapar de bästa förutsättningarna för bestående förbättringar. Jag har genomfört stora förbättringsprojekt inom olika områden samt utvecklat både individer och grupper genom en öppen och förtroendefull kultur.

Jag är bra på att lyssna och genom att utnyttja alla tillgängliga resurser, så brinner jag för att hitta konstruktiva lösningar till komplicerade frågeställningar. Genom min internationella erfarenhet är jag van vid att arbeta med människor från olika bakgrund och kulturer och därigenom har jag haft förmånen att uppskatta de utmaningar och möjligheter som mångfald innebär.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.