Charlotte Hanklin

Affärsmässig, empatisk och erfaren yrkeskvinna som genom engagemang och bred blick förstår hur vi tillsammans ska driva och utveckla affären.

Min långa erfarenhet i ledningsgrupp, styrelse och som företagsägare gör att olika chefsroller följt mig naturligt, i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag är speciellt stark på organisatoriska utmaningar och engagemang hos personal, ledning och ägare. Detta eftersom jag lyckats med tillväxtresan i flera omgångar och det har i sin tur gett mig en djup erfarenhet av att kunna analysera och förfina vad som fungerat och vad vi ska välja bort. Min kunskap är trygg och grundad och därför hittar jag de strategiska nycklarna för att ta nästa steg. 

Jag har även en stark bakgrund inom HR och personalfrågor (25+ år), där jag även fördjupat mig i Arbetsrätt. Min strävan är alltid att hitta en balans mellan utmaningar som tar oss framåt och förfining av de värdegrunder och styrkor som redan finns i ägargruppen, ledningsgruppen och företaget. När vi tillsammans blandar utmaningar med stöttning, så tar vi just ERT företag till nästa nivå. Genom min bredd av stark operativ kunskap men också en helikoptersyn på företaget, marknaden, ledningen och affärsmässiga strategier, tar vi oss i mål. 

Jag har en stark tilltro till att människan är företaget och lägger gärna min fokus där. Det är mäktigt när medarbetare och ledning att kan arbeta utifrån sin fulla potential i ett välmående företag.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.