Lena Olander

Kommunikation som ett affärskritiskt verktyg. Erbjuder över 25 års erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation, med stor passion för att utveckla värdebaserade affärsmodeller och självledarskap i kreativa team. Ett holistiskt synsätt på strategisk kommunikation, och med utgångspunkt att varumärken har en kraft att skapa positiv förändring.

Med flerårig erfarenhet från både kund- och byråsidan, internationella bolag och mellanstora/ mindre tjänstebolag, i både operativa och strategiska roller och med hög analytisk förmåga. Mitt mål är att bidra till värdeskapande styrelsearbete och skapa förutsättningar för ledning att arbeta fokuserat och mot uppsatta strategiska mål.

Min styrka är att inspirera till, och utmana till att hitta nya affärsmodeller och att utveckla hållbara arbetsprocesser och organisationer för tillväxt.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.