Lena Dyfverman

Lena är en logistikkompetent, framåtlutad entreprenör med säljdriv och vinna-vinna tänk.

Med gedigen erfarenhet av extern och intern logistik samt av e-handel och SaaS, har hon en mångårig och bred kunskapsbas från ledande positioner i näringslivet. Hennes förmåga att hantera konflikter, skapa förtroende samt ge återkoppling i de team hon verkar i, har utvecklats genom åren. Viktigt är att förstå alla generationers syn på ledarskap och kommunikation och att inte fastna i gamla strukturer. Hon trivs i sammanhang där klokskap, kompetens och kommunikation samverkar och där nyfikenhet bidrar till verksamhetens strävan till måluppfyllelse.

Mitt bidrag i styrelserummet: Extern och intern Logistik och Supply Chain. E-handelslogistik. Ledarskap på VD nivå. Stort säljfokus. Entreprenörskap (tjänst –och produktbolag).

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.