Christina Falk

Gedigen erfarenhet inom IT/digitalisering med tonvikt på strategi, ledning och organisation, cybersäkerhet och riskhantering. Tidigare erfarenhet inom styrelsearbete som ledamot i FinTech bolag, där min kompetens inom cybersäkerhet var efterfrågad och vara bollplank till bolaget i att stärka sin cybersäkerhetsprofil.

Jag har även tidigare erfarenhet som IT-revisor på revisionsbyrå och arbetat inom risk och compliance, så jag skulle kunna bidra med min kompetens i en audit-committee. Branscher som jag verkat i; logistik/transport, konsult/advisory, bank/finans (fintech specifikt) och tillverkning. Har även startat upp konsultbolag och varit VD/delägare i eget bolag under ett antal år som även gav insikt i marknads- och etableringsfrågor.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.