Maria Fuxborg

En resultat- och visionsdriven ledare med erfarenhet från företagsledning i små och stora företag med internationella relationer och verksamheter, i kombination med flera styrelseuppdrag.

Brinner för utveckling och nya affärsmöjligheter och ser kraften i oliktänkande och nätverk över gränser. Övertygad om att kraften i organisationen och win-win-situationen uppstår när den dagliga verksamheten och strategiska utvecklingen karakteriseras av förtroende samt tydliga förväntningar och mål.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.