Kajsa Räftegård

Erfaren VP Human Resources med mer än 15 år i koncernledning i retail-branschen. Kompetens inom strategisk HR, kommunikation och hållbarhet.

Driver egen konsultverksamhet sedan 2018. Tydlig inriktning på utveckling av affär, organisation och människor är mitt fokus.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.