Camilla Alfjärd

15 års erfarenhet från automotive. Entreprenör med internationella erfarenheter från storbolag men även varit med och drivit upp start ups med goda resultat. Idag driver och förvaltar jag en affär på ca 90MEuro. Det jag kan bidra med i en styrelse är nya vinklar när det kommer till affärsstrategier, ett strukturerat och aktivt styrelsearbete.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.