Anna Petre

Jurist med lång erfarenhet av strategiskt arbete i gränslandet juridik/kommunikation/externa relationer. Branscherfarenhet från industri, juridik, försäkring och IT. 

Har vid sidan av operativt arbete suttit i många styrelser under de senaste 15 åren, i både noterade och onoterade bolag. Som person är jag glad, nyfiken, positiv och har ett entreprenöriellt mindset.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.