Sara Wallin

I have long experience within the fields of strategy, financing, entrepreneurship, venture capital and marketing / sales.

Operational leadership experience as well as various board assignments. On top - excellent communication skills and a genuine interest in people.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.