Carin Jobson

Driven ledare med fokus på tillväxt och transformation med erfarenhet från marin- och industribranschen som strategichef på Volvo Penta samt oljebranschen som ledare på Equinor (Statoil).

Tidigare erfarenhet inkluderar analys, strategi och projekt i många sammanhang från affärs/tillväxt/teknik/kund/konkurrent/leverantöranalys och strategi, uppköp och partnerskap kostnadsbesparingsåtgärder och omorganisationer till transformation och långsiktigt visionsarbete. Som person är jag fokuserad på tillväxt och tycker det är viktigt att balansera det kortsiktiga kund och finansiella perspektivet med omställningen till en långsiktigt hållbar och lönsam affärsmodell. Jag brinner för att göra detta med miljö, hållbarhet och jämställdhet i fokus.

Jag är analytisk, engagerad och älskar att lära mig nya saker. Som civilingenjör är jag tekniskt kunnig och drivs av att skapa affärer av nya innovationer. Jag ställer frågor och utmanar etablerade sätt att tänka och arbeta. Förändringar ser jag som en väg framåt mot nya sätt att skapa värde för kunderna och då också för ägarna. Som ledare är jag öppen och inkluderande med individen och teamet i fokus. Jag är van att jobba med det informella ledarskapet och nå framåt genom tvärfunktionellt arbete vilket jag också ser som en styrka i mitt styrelsearbete. 

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.