Anna Sundblad

Jag har drivit advokatverksamhet sedan 2010 med inriktning mot bygg- och fastighetsbranschen. Driver sedan 2019 advokatfirman Victor som jag startade tillsammans med min kollega Jerker Hällqvist. 

Advokatfirman Victor är en nischbyrå med särskild kompetens inom, och kännedom om, bygg- och fastighetsbranschen. Mina klienter är till övervägande del små- och medelstora bygg- och fastighetsbolag och entreprenörer inom bygg-, mark- och anläggningssektorn.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.