Caroline Pamp

Affärsinriktad och analytisk jurist med fokus på teknikbolag och intresse för omvärldsanalys

Jag arbetar idag mot ett antal mindre teknikbaserade bolag i rollen som bolagsjurist (även om jag inte är anställd) genom mitt bolag Lextruct AB, se www.lextruct.se. Mitt mål är att optimera affärsnyttan för bolag som på olika sätt strävar efter att göra världen till en bättre plats. Jag är juris doktor i immaterialrätt och har mer än tio års erfarenhet av att arbeta med affärsjuridik i olika former, framför allt avtal. Som person är jag nyfiken, vetgirig, uppriktig, och lojal.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.