Viveka Reventberg

Driven egenföretagare inom jord, skog, fastigheter och energiproduktion, med gedigen styrelseerfarenhet inom försäkring, bank och finans.

Jordnära och ambitiös med känsla för siffror och analys har jag under de senaste 20 åren utvecklat två bolag med rötterna i jord, skog och vattenkraft. Parallellt har jag under de senaste 12 åren haft förmånen att ingå i styrelsen för Länsförsäkringar Älvsborg där jag under sju år hade förtroendet att vara vice ordförande.

Jag ingick också i styrelsens revisionsutskott samt ersättningsutskott. Under min tid i styrelsen genomförde jag och mina styrelsekollegor flera större förändringsarbeten. En ny och under lång tid genomarbetad strategi för bolaget samt införande av det nya regelverket Solvens 2 för att nämna några. I min roll som egenföretagare i femte generationen har jag en mycket god och djup förståelse för hur mindre och ägarledda bolag fungerar och vilka utmaningar de har. Jag har lätt för att se orsak och verkan såväl från ett större perspektiv som ner på mindre detaljnivå. Sammantaget har jag erfarenhet av såväl små, medelstora och stora företag. Som person är jag prestigelös, analytisk, ambitiös och noggrann.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.