Christina Thulin

Lång erfarenhet med vilja att allt ska hänga ihop. Med mina över 30 års erfarenheter inom intern och extern kommunikation, i stora och små såväl som privatägda och börsnoterade företag, är jag redo att ge tillbaka.

För mig är det viktigt att frågor som vision, mission, affärsidé, affärsstrategier, varumärke och kommunikation kopplas samman och att det återspeglar verkligheten. Därför har jag även sett till att skaffa mig lång erfarenhet av att arbeta med företagskultur & värderingar tillsammans med ledning och medarbetare för att säkerställa att organisationer lever som man lär. Under åren 2011-2021 har jag, undantaget 2 år, drivit mitt egna företag Communication Area med uppdrag att supportera små och stora företag inom strategisk och taktiskt marknadsföring och kommunikation samt kultur- och värderingar.

Jag drivs av att arbeta med företag där man gör skillnad för både företag, samhälle och individer samt att få dela med mig av mina samlade erfarenheter. Därför har jag även nu kombinerat mina erfarenheter med coaching, mentorskap samt styrelsearbete.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.