Florence Cardell

Är en driven, kommersiell god ledare som får både individer och organisationer att växa hållbart och framgångsrikt. 

Duktig på konceptförsäljning, varumärke och en hydbrid av marknad och försäljning. Stor erfarenhet från hotell- och mötesindustrin. Certificerad utbildare inom ledarskapsprogram.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.