Susanne Hartog

Med en finansiell och strategisk bakgrund drivs jag av att säkra upp att bolag tar välavvägda kalkylerade risker.

Jag vill utmana bolag att våga ta djärva beslut genom en solid riskanalys. Jag är modig, analytisk och otroligt nyfiken. Min bakgrund är inom FMCG (Fast Moving Consumer Goods) och flertalet år som konsult med fokus på affärssystem, riskhantering och intern kontroll.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.