Annicka Pärson

Jag har lång erfarenhet av att driva företag, styrelsearbete och att arbeta kundnära med strategiska kommunikation och lärande. Jag var med och grundade byrån Involve Communication som jag fortsatt leder. Förutom att leda driver jag större globala projekt hos våra nyckelkunder. Jag hämtar mitt driv och min grundsyn från många år som spelare och ledare i lagidrott på högsta elitnivå. För mig är liknande förhållningssätt självklart i ett företag, en styrelse, en ledningsgrupp eller i ett arbetslag.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.