Magdalena Johansson

Jag drivs av att bygga bolag som klarar av att växa och navigera i vår alltmer komplexa värld.

Jag skapar bolag enligt triple bottom line dvs att vi måste ta hänsyn till people, planet & profit för att skapa långsiktigt hållbara företag. Jag trivs med att leva i tvärdrag mellan näringsliv och politik, där jag ser att det kommer krävas ett större ansvarstagande från företagen.

Min styrka är att se till helheten, kunna sätta in företag i rätt kontext, se hur affärsmodellen påverkas av förändringar i omvärlden och få dom att agera därefter. Jag inriktar mig på att få företag att identifiera strategiska vägval för att därefter kunna prioritera och fokusera på det som skapar kundvärde.
Jag är bra på att leda och få människor att bli kompetenta tillsammans, att skapa dynamik som genererar ett ackumulerat värde är det som engagerar mig.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.