Lena Ekelund

My hallmarks are holistic views of understanding, an ability to analyse a business situation, focusing on and prioritising the critical, vital actions needed to set strategies and projects on track to targets.

I offer extensive experience from running my own companies, leading large organisations in strategic positions and board experience. Areas cover product development, design and marketing. Ex-pat with many years of international liaisons and collaborations.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.