Sophia Johansson

Med en djup förståelse för tillväxtbolag och ett gediget track record i ledande befattningar i flera år, har jag framgångsrikt navigerat företag genom olika utmanande scenarier. Mitt fokus har alltid varit att främja en hållbar tillväxtstrategi och bidra till framgång i styrelserummet.

Min proaktiva inställning och erfarenhet som styrelsemedlem, både inom onoterade och noterade miljöer, har gjort mig till en pålitlig ledare i styrelserummet. Under min ledning har jag inte bara engagerat mig i kapitalanskaffning, utan också lett företag genom turnaround-situationer.

Låt oss gemensamt utforska möjligheterna att bygga en framgångsrik och hållbar framtid för ditt företag.

Om ni söker en erfaren ledamot med en beprövad historia av resultat inom tillväxt och ledarskap, ser jag fram emot att diskutera hur jag kan vara till nytta för just ditt bolag.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.