Åsa Åhlander

Business leader with expertise in running large operations as well as start-ups in tech talent acquisitions and consulting companies.

Long experience of working internationally and are today CEO and partner at TMC Sweden - The Members Company.

Member of the board in TMC and Teknikföretagen (region West)

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.