Maria Elmquist

Engagerad och kommunikativ ledare med stor erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete. Professor i Innovation management på Chalmers som forskar och undervisar om innovation, ledning, strategi och design thinking, med fokus på etablerade industriella företag. 

Civilingenjör Industriell ekonomi och kandidatexamen i franska och organisationspsykologi. Är sedan 2015 prefekt för en av Chalmers 13 institutioner och ingår i Chalmers ledningsgrupp sedan 2017. Institutionen har ca 200 medarbetare och omsätter 220 MSEK. Leder flera forskningsprojekt med koppling till fordonsindustrin och livsmedelssektorn.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.