Anna Honnér

Att driva utveckling av affärer och verksamheter stimulerar mig och det är också där jag bidrar genom att skapa goda resultat.

Erfarenhet av: Branscher (mjukvaruutveckling, automotive, telekom, energi, friskvård, kontorsmaskiner). Ägarformer (privat, statligt, kommunalt). Storlek (litet entreprenörsdrivet tillväxtbolag till stora bolag med komplexa strukturer). Med traditionella arbetssätt såväl som nya agila arbetsmetoder i kombination med nyfikenhet på ny teknik bidrar jag i en styrelse och ett bolags utveckling på ett klokt sätt.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.