Ingela Nordenhav

Jag har 25års chefserfarenhet inom försäljning, eftermarknad, produktutveckling, kvalitet, marknadsföring och kommunikation.

Jag har jobbat i ledande befattningar tvärfunktionellt och suttit i företagsledningen på både etablerade och nystartade bolag. Mina styrkor är framförallt den tvärfunktionella förståelsen att göra rätt avvägningar och prioriteringar, min oräddhet och driv samt erfarenheten att genomföra digital transformation inom flera områden. Du har nytta av mig om du behöver göra en förflyttning av din verksamhet, tex göra listbyte, digitalisera, förändra din kundresa, omarbeta ditt varumärke eller skapa nya affärsområden. Jag driver sedan tre år eget och har ett antal interimuppdrag inom olika branscher bakom sig. Jaghar idag styrelseuppdrag i bolag med olika ägandeformer, såsom noterat och privatägt.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.