Gabriella Grotenfelt-Öberg

Gabriella har över 30 års erfarenhet i roller som chef, olika styrelseuppdrag och ledande positioner i små och stora företag. Hon har framgångsrikt genomfört komplexa utvecklingsprojekt för globala företag såsom Mölnlycke Healthcare och har även arbetat med digitalisering planer inom kommunförvaltning.

Gabriella har erfarenhet av att leda globala team, även att leda stora team, och många intressenter för att utveckla företag i rätt riktning. Som egenföretagare tar Gabriella nu uppdrag som interimschef, utvecklingsledare och styrelseledamot. Hon hjälper entreprenörer inom direktmarknadsföring att digitalisera sin verksamhet och skapa automatiska system för att öka sin utveckling på ett smartare sätt, använda AI genom olika onlineutbildningar.

Hon brinner för innovation, digitalisering och ny teknik, och hennes motto är "Work smarter not harder". Sedan 2012 är hon diplomerad styrelseledamot och hon har även varit mentor åt nystartade företag på Almi i Östergötland. Hon har suttit i flera styrelser.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.