Gabriella Grotenfelt-Öberg

25 års chef och ledarerfarenhet i både privata, statliga och kommunala sektorn.

Senaste 8 åren i strategisk position, samt arbetat som VD. Driver idag eget bolag som konsult samt internationell verksamhet i att hjälpa företag bygga sin verksamhet online. Suttit i flertal styrelser i olika roller.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.