Liselott Wennerström

I styrelsearbetet bidrar jag med erfarenhet och kompetens kring;

1) change management - arbetat med större förändringar i samtliga operativa uppdrag genom hela min karriär. Turn arounds, kraftig tillväxt samt förvärv/sammanslagningar.

2) humankapital - förstår vad som behövs göras i verksamheter för att attrahera och behålla talanger samt få medarbetare att driva gentemot önskad företagskultur. Inte minst i kraftig tillväxt.

3) hur hållbarhet blir en del av kärnaffären. Främst social hållbarhet i olika perspektiv men även grön hållbarhet, energi & miljö, via fastighetsbranschen.

4) bredd av affärsförståelse från olika typer av verksamheter. Lönsamhet via tjänsteförsäljning, värdeökning kapital i fastigheter samt fokus marginaler i FMCG.

5) strategiarbete – arbetat både med metodik samt implementering av strategiarbete.

6) visselblåsarkommittée, krishantering/utredningsarbete samt arbetsrätt/arbetsmiljölagstiftning.

Lyhördhet, nyfikenhet och frågestyrka ger mig fördelar i att förstå verksamheter. Förstår ur ett helhetsperspektiv hur olika delar i en verksamhet ”lirar” samt drivit arbete för att få andra och förstå detsamma. Genom mina operativa HR-uppdrag, verksam som Operativ Chef samt VD i olika typer av verksamheter har jag branscherfarenhet från flera olika branscher; Fastighet, FMCG, Livsmedel/Industri/Produktion, Hälsa- & Friskvård samt Rekrytering- & bemanning.

Har stor förmåga att peka ut riktning samt engagera för att skapa förutsättningar för motivation och drivkraft hos människor att jobba mot visioner och mål. Som person utåtriktad och dynamisk. Direkt i stil, men balanserar ändå kommunikationen väl. Drivs av nyfikenhet och är mottaglig för nya idéer men tvekar inte att driva min linje om jag tror på min lösning. Ser mig själv som en katalysator och förändringsledare.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.