Birgitta Dahlgren

Med energi och 35 års erfarenhet från såväl stora privata, globala organisationer, som offentlig sektor bidrager jag starkt till nyckeln till framgång som bygger på samverkan.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.