Katarina Elfverson

Mitt namn är Katarina Elfverson och jag har haft förmånen att leda förändringsarbeten och affärsutveckling i olika företag och organisationer inom Fastighet, Energi, Telekom & IT, F&U och Retail. Nu senast har jag varit Vd och koncernchef för ett av Sveriges mest lönsamma fastighetsbolag i göteborgsområdet.

Jag har alltid varit intresserad av vår komplexa omvärld och vågar tänka nytt vilket ofta leder till nya affärsmöjligheter. Som person får jag ofta höra att jag är innovativ, kommunikativ, prestigelös och inspirerande.

Jag är övertygad om att i framtiden räcker det inte med att bara skapa affärsnytta utan även kunna bidra till god samhällsnytta. Det är den insikten och övriga erfarenheter jag gärna delar med mig av som styrelseledamot. Jag vill gärna lära nytt och hantera olika perspektiv tillsammans med andra. Olikheter är bra och leder till ökad lönsamhet!

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.