VILL DU OCH DITT FÖRETAG BLI PARTNER TILL STYRELSELISTAN?

Arbetet med Styrelselistan möjliggörs tack våra fantastiska partners och det finns flera sätt att aktivera sig i frågan om ett jämställt styrelsearbete. Genom att arbeta tillsammans med andra företag når vi lättare målgruppen och kan stärka de västsvenska styrelserummen.

Vi jobbar för att det ska bli en bred och blandad partnergrupp och söker just nu partners inom bland annat följande branscher: automotive, kommunikation, fastighet, bygg, kemi, life science, logistik, utbildning och mode.

Hjärtat i partnerskapet är att ta ståndpunkt för ett jämställt näringsliv och synas tillsammans.

Tillsammans gör vi skillnad!

Pris

Guldpartner innebär en kostnad på 100 000 kr per år och Silverpartner 50 000 kr per år.

Kontakta projektledare Stina Jernhed för vidare dialog.

 

styrelselistans partners

Styrelselistan är ett brett initativ som sträcker sig över samtliga bransccher och är oberoende av företagens storlek. Styrelselistan samarbetar därför med ett flertal parter i Västsverige:

 

Huvudfinansiär 

Guldpartners

 • Vinge - guldpartner Styrelselistan
 • SEB Guldpartner Styrelselistan
 • Skanska - Guldpartner Styrelselistan
 • Almi - Guldpartner Styrelselistan
 • Lindex - Guldpartner Styrelselistan
 • BDO - Guldpartner Styrelselistan
 • Greencarrier Guldpartner Styrelselistan

Silverpartners

 • Danske Bank - Silverpartner Styrelselistan
 • Setterwalls - Silverpartner Styrelselistan
 • Stena - Silverpartner Styrelselistan
 • Platzer - Silverpartner Styrelselistan

Bronspartners

ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS