Yvonne Pokropek

Företag består av människor. Därför är HR en strategisk resurs. Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta med HR, nationellt och internationellt i företagsledningar och styrelser.

Jag bidrar med att bygga förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare, utvecklar företags arbete med employer branding och delar med mig av min stora erfarenhet av att skapa tät dialog med media samt internt relationsbyggande.

Jag ser betydelsen av att utveckla ledarskapet i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare. Jag ser vikten av ett gott arbetsmiljöarbete, inkl. jämställdhets- och mångfaldsfokus.

Jag bidrar med mina erfarenheter av att leda internationella team och skapa ett fungerande internationellt ledningsteam genom att bygga förtroende och laganda länder emellan. Dessutom har jag stor kunskap om logistik och transport.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.