Ann-Sofie Taube

Jag gör mig bäst i entreprenörsdrivna bolag. Mina många års erfarenhet av att arbeta med företag i tillväxt gör att jag har en praktisk och teoretisk kunskap kring de framgångsfaktorer som gör att bolaget utvecklas och blir ännu bättre. 

Givetvis kan jag också bidra med kunskap kring de fallgropar bolaget riskerar att falla i – och medverka till ett värdeskapande styrelsearbete där reflektion och integritet är nyckelord. Jag har ett väl utvecklat helhetstänk kring de perspektiv som behövs för att en verksamhet ska fungera.

Dessutom har jag arbetat i många processer där bolag fått en ändrad ägarbild och förstärkning via externt kapital. Många års erfarenhet från föredragande i styrelsen. Fått göra min röst hörd - nu vill jag även bidra genom min rösträtt.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.