Karin Dahlgren

Med bakgrund i eget företagande, teknisk utbildning, kommersiella ledarbefattningar och ett stort nätverk i Västsverige vill jag bidra till nya affärsmöjligheter.

Mina främsta styrkor för styrelsearbete är att jag är drivande, energigivande och har mod att utmana för att lägga ribban ännu en bit högre.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.